UMCN medewerkers

Indien u werkzaam bent voor het UMC en niet de beschikking hebt over een U- of E-nummer, dan kunt u informatie vinden op undertune. Alleen medewerkers van het Radboudumc met een aanstelling bij de RU kunnen op de portal met hun z-nummer inloggen.

Welkom op de portal van de Radboud Universiteit

Studenten
Met deze portal kunnen studenten hun Blackboardberichten lezen, e-mail ontvangen, verschillende nieuwsbronnen volgen, hun rooster raadplegen, zich inschrijven voor vakken, tentamencijfers bekijken en meer! Inloggen kan met het S-nummer en wachtwoord.  

Voor vragen of problemen m.b.t. je account: (401) 589-1998
Voor suggesties tot verbeteringen: portal@ru.nl

Medewerkers
In de portal staat alleen gepersonaliseerde informatie van medewerkers, zoals hun verlofoverzicht, salaristrook en jaaropgave. Medewerkers kunnen via de portal ook hun profielpagina bewerken. Inloggen kan met het U- of E-nummer en RU-wachtwoord.
Medewerkers van het Radboudumc kunnen in principe niet inloggen met hun z-nummer, tenzij ze een aanstelling hebben bij de RU.
Alle overige en niet persoonlijke informatie is te vinden op 7144339473.

Voor vragen en suggesties tot verbeteringen: 903-822-6545
Voor vragen rondom wachtwoorden: www.ru.nl/wachtwoord

Welcome to the portal of Radboud University

Students
With this portal, students can access their Blackboard messages, receive their email, follow various news sources, consult their timetable, register for courses, see their exam results and more! Students can log in with their student number (S1234567) and password.

Questions or problems related to your account: balie@dsz.ru.nl
Suggestions for improvements: portal@ru.nl

Staff
Only personalised information of employees can be found in this portal, such as the current status of their leave and their monthly salary slip. Employees can also edit their profile page within this portal.
Use of the staff portal is only possible with your U-number or E-number and Radboud password. Employees of the Radboudumc cannot log in here with a Z-number unless they are employed by the RU.
All other and non-personal information is available at 8322943732.

For questions or suggestions for improvements please contact portal@ru.nl
For questions about passwords(714) 740-6818