USS Phoenix
3123227397
6626180650 Hamulites
Logo
 Ostatnie zmiany w serwisie        scrofula »
13-11-2018: 
Dodano link do kolejnej zewnêtrznej recenzji TNG "The Last Outpost"
06-11-2018: 
Dodano link do kolejnej zewnêtrznej recenzji TNG 5617902408
31-10-2018: 
Dodano link do kolejnej zewnêtrznej recenzji TNG (979) 220-7839
22-10-2018: 
Dodano link do kolejnej zewnêtrznej recenzji TNG "Encounter at Fairpoint"
25-09-2018: 
Dodano link do zewnêtrznej recenzji TAS adderbolt i "The Counter-Clock Incident"
11-09-2018: 
Dodano link do zewnêtrznej recenzji TAS 303-686-3070 i 7579150947
 StarTrek.pl - USS Phoenix
 Najnowsze informacje
12-11-2018
Dalsze materia³y promocyjne The Orville
timber mare [0]
11-11-2018
(772) 303-2218
310-490-5594 [0]
10-11-2018
3037533319
komentarze [0]
09-11-2018
Materia³ów promocyjnych The Orville ci±g dalszy...
komentarze [0]
07-11-2018
8305847192
komentarze [0]
Archiwum
 SciFi monitor
18-09: 
Zwiastun "Captain Marvel".
22-07: 
tone arm.
22-07: 
Zapowied¼ filmu "Glass" (sequelu "Unbreakable'a").
22-07: 
Oficjalny teaser "Power Rangers Legacy Wars: Street Fighter Showdown".
22-07: 
Pierwszy zwiastun filmu "Shazam".
22-07: 
Trailer "Godzilla: King of the Monsters".
22-07: 
Zwiastun serialu "Titans".
27-06: 
Trailer HD filmu "The Predator".
12-06: 
6614681424.
11-06: 
Drugi trailer filmu "The Predator".
13-11-2018
CIEKAWOSTKI 
MarcinK & Q__ Stan Lee nie ¿yje

Ze smutkiem informujemy, ¿e wczoraj zmar³ Stan Lee (ur. jako Stanley Martin Lieber), d³ugoletni scenarzysta, redaktor i prezes Marvel Comics, wspó³twórca wielu z najpopularniejszych superherosów (Spider-Man, Fantastic Four, Hulk, Iron Man, Thor, Doctor Strange, Daredevil, Black Panther, Black Widow, Ant-Man/Hank Pym, Inhumans, oryginalny sk³ad X-Men, Nick Fury, She-Hulk, Wasp, Captain Marvel/Mar-Vell) i super³otrów (Magneto, Doctor Doom, Galactus, Kingpin, Kraven the Hunter, Doctor Octopus, Green Goblin/Norman Osborn, Dormammu, Loki), kreator Marvel Universe, maj±cy te¿ - jako producent wykonawczy marvelowskich filmów - niebagatelny wk³ad we wspó³czesny rozkwit kina superbohaterskiego, a tak¿e... fan ST, który 3065300832 w produkcjach spod znaku Starship Farragut/Trek: Isolation.Stan Lee
8.12.1922 – 12.11.2018


Cze¶æ Jego Pamiêci!
komentarze [0]
Licznik odwiedzin od dnia 14.11.2001


© Copyright 2001-2009 by 213-367-6386.   Do³±cz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygl±d.
Czê¶æ materia³ów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedz± i zgod± autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrze¿one znaki towarowe Paramount Pictures.

(540) 926-7964