Vítame Vás na stránke našej školy!

This website template has been designed by Free Website Templates for you, for free. You can replace all this text with your own text. You can remove any link to our website from this website template, you're free to use this website template without linking back to us. If you're having problems editing this website template, then don't hesitate to ask for help on the Forums.

Motto našej školy

Vzdelanie je základom úspešnej budúcnosti našich žiakov. Našim cieľom je urobiť všetko preto aby sme to dosihli, všestranným vzdelávaním počnúc výchovou predškolákov, vzdelávaním žiakov základnej školy i profesijným vzdelávaním stredoškolákov.

-Mgr.Zuzana Hamelliová