Sekretariat


e-Dziennik LIBRUS


EGZAMIN ZAWODOWY


ZAPRASZAMY NA NOW¡ STRONÊ

Ju¿ dzia³a nowa strona internetowa szko³y 706-852-5524
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin .


Archiwum wydarzeñ szkolnych


W Szkole ruszy³ projekt "SEGREGACJA ODPADÓW, |RODOWISKU L¯EJ"
5144776293

Wy³apane w Szkole... czyli trochê dobrego humoru : ))) >>>
Dyrekcja
3212444901 8128248520
Statut Szko³y Uczniowie
432-456-0614 Samorz±d Szkolny
monorhymed Rada Rodziców
Konkursy Biblioteka
347-984-6788 4232958317
Galeria Informacje dla Nauczycieli
Rok Szkolny 12/13 free-spokenness
MRM Informacje dla Rodziców
LINKI

814-980-1547
ODN
OKE
Gazeta Lubuska
Konkurs matematyczny Kangur
409-763-9570

Napisz do Nas
313-263-9627
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 27.02.2014