TOS : TOUR OF SATTAHIP

Tour Of Sattahip 2017

กิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ ครั้งที่ 3 ....

เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ


โครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017"

จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ


รายได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมปั่น...เพื่อสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หน่วยงานภายในกองทัพเรือ

2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาขนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานเชิ้อเพลิง

5. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. เพื่อหารายได้สำหรับกิจกรรมการกุศลต่างๆ ตามที่กองทัพเรือเห็นควร

วัน เวลา การแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 06.00 - 12.00 น. ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)

ประเภทการสมัคร

กิจกรรม “Tour of Sattahip 2017” แบ่งประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานไว้สองประเภทด้วยกัน คือ ประเภทเดี่ยว และประเภททีม โดยแบ่งตามระยะทางการปั่นจักรยาน 60 กิโลเมตร เละ 100 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางภายในฐานทัพเรือสัตหีบ กองเรือยุทธการ กองการบินทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

อายุการสมัคร

ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

วันรับสมัคร

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ช่องทางรับสมัคร 

8053899859

หลังจากสมัครแล้วกรุณาโอนเงินภายใน 1 สัปดาห์ และสามารถส่งเอกสารการโอนเงินได้ทาง ID Line : dear139, godzillaisme, foster2237

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารทหารไทย

สาขา : กองบัญชาการกองทัพเรือ

ชื่อบัญชี : รับบริจาคทัวร์ออฟสัตหีบ

เลขที่บัญชี: 115-2-23896-8

ประเภทออมทรัพย์

คุณสมบัติการสมัคร

 • หลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่ายติด กรณีประชาชนไทยใช้บัตรประชาชน หรือกรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจะต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง และหมายเลขอ้างอิงการตอบรับการสมัครในวันลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิโยธิน เวลา 13.00 - 18.00 น.
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจะต้องสวมเสื้อและติดหมายเลขประจำตัวนักปั่นในวันจัดกิจกรรม

กติกา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นต้องเข้ารับฟังการชี้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดในวันร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน

ค่าสมัครร่วมกิจกรรมปั่น

 60 กิโลเมตร 500 บาท

 100 กิโลเมตร 900 บาท

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

06.00 น. นักปั่นจักรยานถึงบริเวณงานและเตรียมตัวแข่งขัน
07.45 น. พิธีเปิดกิจกรรม
08.00 น. ปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรม ( 100 กม. )
08.30 น. ปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรม ( 60 กม. )

การอำนวยความสะดวก

 • การอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน
 • การต้อนรับ ประชาสัมพันธ์
 • การบริการจุดน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • การบริการจุดพัก ชมวิว ถ่ายภาพ
 • รถยนต์กู้ซ่อม และดูแลผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คัน
 • รถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คัน
 • การบริการรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 4 คัน
 • การบริการอาหารเช้า อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • การแจกเสื็้อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • มีที่พักให้ในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร (กรณีที่ต้องการ)เสื้อและของที่ระลึก

เส้นทางปั่นจักรยาน

เส้นทางปั่นจักรยานระยะทาง 60 กิโลเมตร

เส้นทางปั่นจักรยานระยะทาง 100 กิโลเมตร

แกลเลอรี่

ภาพบรรยากาศ Tour Of Sattahip 2016

ภาพบรรยากาศ Tour Of Sattahip 2015

ติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม และการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

ติดต่อพื้นที่กางเด็นท์ (ค่ายกรมหลวงชุมพร))

 • น.ท.วิเชียร สิงห์บัวขาว Line ID : WC7796
 • โทร. : 081-7587559
 • ร.อ.สมเกียรติ สมรักษ์
 • โทร. : 083-8341599


ติดต่อพื้นที่ร้านค้า

 • พ.จ.อ.ฉลอง ปานผ่อง
 • โทร. : 093-5821939