Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα DUTHNET eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017 -

    Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα του eclass θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ως εκπαιδευόμενος/η (επιλέγοντας "Εγγραφή" στο κατακόρυφο μενού στο αριστερό μέρος της τρέχουσας ιστοσελίδας), χρησιμοποιώντας τα στοιχεία (username/password) του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού όπως σας έχουν δωθεί από την Γραμματεία του Τμήματός σας για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Συνδεδεμένοι Χρήστες: 148